Siirry sisältöön
Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto - Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014—2020

MicroENTRE® Kasvun tukena

Kasvukyvykkyys

Testin avulla saat tietoa yrityksesi kasvukyvykkyydestä, siihen liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä kyvykkyyden kehittämiseen.
Valitse testi

Digivalmius

Digivalmiustestin avulla saat tietoa yrityksesi digitaalisen valmiuden nykytilasta, siihen liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä digitaalisen valmiuden kehittämiseen.
Valitse testi

Kasvunhallinta

Kasvunhallintatestin avulla saat tietoa yrityksesi nykyisestä kasvuvaiheesta, siihen liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä kasvunhallinnan tueksi. 
Valitse testi

Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdos testeillä saat tietää mikä on yrityksesi valmius omistajanvaihdokseen. Testin yhteydessä saat vinkkejä mihin asioihin kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota.
Valitse testi

Vastuullisuus

Vastuullisuustestin avulla saat tietoa yrityksesi vastuullisuuden nykytilasta, vastuullisuuden eri osa-alueisiin liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä yritysvastuullisuuden kehittämiseen.
 
Vastuullisuustesti on suunnattu mikro- ja pienyrityksille.
Valitse testi

Kasvava yritys

"Kasvun tukena"-sivusto kokoaa yhteen viisi yrittäjille suunnattua itsearviointitestiä, joiden avulla voit arvioida monipuolisesti yrityksesi liiketoiminnan ja vastuullisuuden nykytilaa tai valmiutta omistajanvaihdokseen. Testit tarjoavat myös kehittämiskohteita ja käytännön vinkkejä kehitystoimienpiteille, joiden avulla yrityksesi kasvumahdollisuudet ja kasvunhallinta kehittyvät. Itsearviointitestit perustuvat Oulun yliopiston tekemiin tutkimuksiin ja niiden kehityksessä on hyödynnetty yrityksiltä ja elinkeinoelämän asiantuntijoilta kerättyä tietoa. Digivalmiustesti pohjautuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n digikypsyystyökaluun. 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE® on tuottanut kasvu- ja digikyvykkyyden testit osana EAKR-rahoitteista SoloENTREä ja Yrittävä kulttuuri -hanketta. Kasvunhallinnan testin kehittämisessä on ollut mukana ESR-rahoitteisen Kasvun Kartta -hankkeen kautta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Vastuullisuustesti on tuotettu osana VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus -hanketta, joka on Euroopan unionin osarahoittama.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva MicroENTRE® on ainutlaatuinen tutkimusryhmä, joka tuottaa tutkittua tietoa mikroyrittäjyydestä, auttaa luomaan toimintaedellytyksiä kestävästi kasvavalle yritystoiminnalle sekä rakentaa yrittäjyyteen kannustavaa yhteiskuntaa.

MicroENTRE®:n toiminnan keskiössä on tiivis yhteistyö suoraan yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. MicroENTRE® koordinoi valtakunnallista MicroENTRE® yritysverkostoa. Tutkimus kohdistuu kasvuun, kansainvälistymiseen ja johtamiseen, mikroyritysten toimintaympäristöön ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, yrittäjyyden osaamiseen ja arvoihin sekä yrittäjyyskasvatukseen.

Löydät lisätietoa MicroENTRE®:n tutkimus- ja ydinryhmätoiminnasta MicroENTRE®:n verkkosivuilta: www.microentre.fi