Siirry sisältöön

Digivalmius

Onko yritykselläsi digi hallussa?

Digivalmiustestin avulla saa tietoa yrityksesi digitaalisen valmiuden nykytilasta, siihen liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä digitaalisen valmiuden kehittämiseen. Tee testi ja ota digi haltuun!

Digivalmiustesti on suunnattu erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat ottaa entistä vahvemmin haltuun digitaalisen teknologian sekä sen mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Yrityksen digitalisaatio vaatii strategisia ja kulttuurillisia muutoksia, hyvää johtamista, rohkeutta ja riskinottokykyä. Testin täyttäminen kestää noin 20 minuuttia. Tarvittaessa kyselyn voi keskeyttää ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Testin lopuksi saat sähköpostiin tulosraportin ja kehitysvinkit. Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia systemaattisesti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Saatua testitulosta voi myös verrata testiin jo vastanneiden yritysten tuloksiin. 
 
Testi koostuu taustakysymyksistä ja kuuteen osa-alueeseen jaetuista testikysymyksistä. Yrityksen taustatietoja ei jaeta ulkopuolisille eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin. Testi kartoittaa seuraavat osa-alueet: asiakasrajapinta, liiketoimintamalli tai -suunnitelma, toimintatavat (prosessit), ihmiset ja kulttuuri, tietotekniikka ja informaatioteknologia, ja toiminnan kehittämissuunnitelma (strategia).

Tulokset ovat luottamuksellisia ja niitä hyödynnetään pelkästään tutkimustarkoituksiin. Tuloksista ei voi erottaa, mitä yksittäinen yritys on vastannut.Kyselyssä käytettävien keskeisten termien määritelmät:

Digitalisaatio
Digitalisaatio on muutosprosessi, jossa digitaalinen teknologia muokkaa olemassa olevaa liiketoimintamallia mahdollistaen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitalisaatioon liittyvä muutos (eli transformaatio) vaatii strategisia muutoksia, kulttuurimuutosta, hyvää johtamista ja riskinottokykyä.
Digitaalinen kypsyys
Digitaalinen kypsyys tarkoittaa valmiutta digitalisaation hyödyntämiseen. Valmius liittyy yrityksen tilaan ja halukkuuteen muuttaa omaa toimintaansa, prosesseja ja valmiutta ottaa uutta digitaalista teknologiaa käyttöön.