Siirry sisältöön

Kasvukyvykkyys

Onko yrityksesi valmis kasvuun? 

Tekemällä kasvukyvykkyystestin tiedät, kuinka valmis yrityksesi on ottamaan seuraavan suuren askeleen ja että mitä yrityksen kasvu ja kehittyminen vaatii. Testin tuloksena saat suoraan käytännön vinkit kasvuun ja kehityskohteisiin. Tee testi ja ota kasvuvinkit haltuun!

Kasvukyvykkyystesti on suunnattu erityisesti kasvuhalukkaille yrityksille, ja sen myötä saat konkreettiset kehitysvinkit kasvun tueksi. Testi arvioi yrityksesi kyvyn kasvaa ja kehittyä sekä antaa valmiuksia kohdata kasvuun liittyvät haasteet. 
 
Testiin vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Tarvittaessa kyselyn voi keskeyttää ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Testin lopuksi saat sähköpostiin tulosraportin ja kehitysvinkit. Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia systemaattisesti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Saatua testitulosta voi myös verrata testiin jo vastanneiden yritysten tuloksiin.
 
Testi koostuu taustakysymyksistä ja viiteen osa-alueeseen jaetuista testikysymyksistä. Yrityksen taustatietoja ei jaeta ulkopuolisille eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin.  Testi kartoittaa seuraavat osa-alueet: yritys markkinoilla, yritystoiminnan organisointi ja resurssointi, liiketoiminnan johtaminen, tulevaisuuden näkymät ja yrittäjän oma toimintatapa ja työssä jaksaminen.
Tulokset ovat luottamuksellisia ja niitä hyödynnetään pelkästään tutkimustarkoituksiin. Tuloksista ei voi erottaa, mitä yksittäinen yritys on vastannut.