Siirry sisältöön

Kasvunhallinta

Kasvaako yrityksesi hallitusti, vai onko yrityksen kasvu tuonut eteen haasteita? 

Yrityksen kasvaessa sen toiminta monimutkaistuu, mikä tuo väistämättä eteen myös haasteita ja kasvukipuja. Näitä kasvukipuja täytyy tunnistaa, ennakoida ja hallita, jotta  yritys pystyy säilyttämään kasvun ja elinvoimaisuuden. Kasvunhallinnan testi arvioi yrityksesi kasvun nykytilaa, sitä vastaavia kehityskohteita ja antaa käytännön vinkkejä kasvunhallinnan tueksi. Tee testi ja ota kasvu haltuun!

Kasvunhallinnan testi on suunniteltu kasvu-uralla oleville yrityksille, mutta myös kasvua ja kehittymistä tavoittelevat yritykset voivat hyödyntää sitä haasteiden ennakoinnissa. 

Testin täyttäminen kestää noin 10–15 minuuttia. Tarvittaessa kyselyn voi keskeyttää ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Testin lopuksi saat sähköpostiin tulosraportin ja kehitysvinkit. Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia systemaattisesti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Saatua testitulosta voi myös verrata testiin jo vastanneiden yritysten tuloksiin. 
 
Kasvunhallinnan testejä on kaksi: toinen on suunnattu palvelualan yrityksille ja toinen teknologiayritykselle. Jos yrityksessäsi on piirteitä sekä palvelu- että teknologia-aloilta, valitse se, kumpi kuvastaa yritystäsi paremmin. 
 
Testi koostuu taustakysymyksistä ja 11 osa-alueeseen jaetuista testikysymyksistä. Yrityksen taustatietoja ei jaeta ulkopuolisille eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin. Testi kartoittaa seuraavat kasvunhallinnan osa-alueet: toiminnan fokus, vallankäyttö, organisaatiorakenne, päätöksentekojärjestelmät, strateginen johtaminen, tuotekehitys, tuotanto, markkinointi, henkilöstön hallinta, talouden hallinta ja verkostojen hallinta.
 
Tulokset ovat luottamuksellisia ja niitä hyödynnetään pelkästään tutkimustarkoituksiin. Niistä ei voi erottaa, mitä yksittäinen yritys on vastannut.

Palvelu

Valitse palvelutesti, jos yritystoimintasi keskiössä on ihmisten tekemä työ ja palvelusuorituksen toimittaminen asiakkaalle.
Valitse testi

Teknologia

Valitse teknologiatesti, jos yrityksesi ydinliiketoiminta perustuu tuotteisiin tai teknologioihin.
Valitse testi